van 15 tot en met 18 jaar

Wanneer je 15 jaar bent ga je naar de Explorers. De Explo's is een vriendengroep van jongens en meiden van 15 tot 18 jaar.

Binnen deze speltak is er niet langer meer spraken van leiding, maar van begeleiding. De begeleiding ondersteunt de jongeren bij het verdelen van de taken zoals het kiezen van een voorzitter en notulist binnen de speltak. Maar ook bij het bedenken van de programma's en het organiseren van activiteiten zoals weekenden en kamp. De jongeren hebben meer verantwoordelijkheden en inspraak dan bij eerdere speltakken.

Kom eens vrijblijvend kijken en meedoen. Meer weten over explorers? Bezoek dan de speciale explorersite.

Contributie bedraagt € 130,- voor een jaar. Leiding krijgt € 20,- korting